Leeupoort Kroon
Kliek hier vir meer inligting

Erico Napoleon
Kliek hier vir meer inligting

Walsim Belinda
Kliek hier vir meer inligting

Walsim Grizly
Kliek hier vir meer inligting

Walsim Nasrullah
Kliek hier vir meer inligting

 

  Hoof Stoetbul sedert 2009
  Reserwe Nasionale Kampioen Bul

  Interras Kampioen tydens die
    Gobabis 50ste bestaanjaar skou
    2013

  Geteel uit Latco Gold II
  Reserwe Senior Kampioen
    Windhoek 2012
  Verkoop aan John Pandeni
    navorsingstasie tydens Sim
    Xtravaganza 2012

  Interras Kalfkampioen Windhoek
    2012

         
     

Walsim Nestor
Kliek hier vir meer inligting

Walsim Salome
Kliek hier vir meer inligting

     

  Napoleon seun
  Interras Kampioen tydens die
    Gobabis 50ste bestaanjaar skou
    2013
  Reserwe Raskampioen Windhoek
    2013
 
  Verkoop aan Lichtenstein Stoet
    tydens die Sim Xtravaganza 2013

  Interras Junior Kampioen Windhoek
    2010

     
 

  

2014 - 2020
Walsim Simmentalers  | 
Webblad Vrywaring